O družstvu

BYTOVÉ DRUŽSTVO BĚLIDLO

Sídlo:

Čs. armády 301
735 81 Bohumín – Nový Bohumín

Identifikační číslo:

253 90 147

Zápis do veřejného rejstříku:

20. leden 1998
Dr 985 vedeno u Krajského soudu v Ostravě

Předmět činnosti:

Provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených, a pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely;

poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;

uzavírání smluv o nájmu družstevního esa letter bytu (družstevního nebytového prostoru), o nájmu jiných než družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru);

spolu s činnostmi uvedenými výše i zajišťování správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.

Bankovní spojení:

č. účtu 2107032378/2700 u UniCredit Bank

Statutární orgán a způsob jednání:

předseda družstva:

Jaroslav Štiak, nar. 5. června 1948
trvale bytem Čs. armády 301, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

člen družstva pověřený členskou schůzí:

Kateřina Seberová, nar. 29. února 1980
trvale byten Čs. armády 301, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

Za družstvo jedná ve všech věcech předseda nebo další člen pověřený členskou schůzí. Je-li pro právní úkon, který činí družstvo, předepsaná písemná forma, je třeba k podpisu předsedy připojit i podpis dalšího člena pověřeného členskou schůzí.

Napsat komentář